Vieta

Kaunas / Palanga

Data

2018-06-07 / 2018-06-08

Trukmė

6 akad. val.

Kaina

65 Eur + PVM

Seminaro programa

Seminaro programa:

Personalo bylos ir jų saugojimo terminai.

2018 m. pakeitimai. Darbuotojų asmens bylų sudarymo problemos.

Elektroniniai dokumentai personalo valdyme.

Kiekvienoje įmonėje ir įstaigoje  privaloma Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka.

Santykių su darbo taryba (patikėtiniu) dokumentavimas.

Susitarimai su Darbo taryba;

Informavimo ir konsultavimo įforminimas.

Darbo sutarties sudarymas.

Forma, sąlygos, priedai. Pranešimas apie darbo sąlygas.

Darbo sutarties sąlygų keitimas.

Kaip tinkamai įforminti Darbo sutarčių pakeitimus (įsakymai, priedai, papildymai ir kiti dokumentai).

Darbo sutarties nutraukimas.

Darbdavio sprendimas; reikalingi  įrašai Darbo sutartyje; darbuotojų informavimo galimybės ir kt.

Darbo ir poilsio laiko įforminimas.

 Darbo laiko normos nustatymas;

 Darbo laiko režimai, apskaita;

 Atostogų įforminimas ir kt.

Darbo užmokesčio nustatymas.

 Darbo apmokėjimo sistema;

 Papildomo apmokėjimo skyrimo pagrindai ir tvarka.

Darbuotojų  pareigų pažeidimų  ir žalos atlyginimo  įforminimas.

Seminaro dienotvarkė

Seminaras

Kavos pertrauka

Seminaras

Pietų pertrauka

Seminaras

Kiekvienas dalyvis mokymo metu gauna

  • išsamią metodinę medžiagą (daugiau nei 20 svarbiausių dokumentų pavyzdžių);
  • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą;
  • seminaro lektorės individualias konsultacijas;
  • vaišinsime pietumis ir kava pertraukėlės metu.

Lektorius

Lektorė Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus.

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės, personalo bei dokumentų valdymo klausimais, atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus, leidžia knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose, parengusi keletą metodinių priemonių. 2014 m. su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. – kolektyvinė monografija „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.

Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m. praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei personalui patirties.

Taip pat dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos narė.

Kaina

Kaunas

Birželio 7 d.

Viešbučio BestBaltic konferencijų salė, A. Mickevičiaus g. 28

65 Eur + PVM

Palanga

Birželio 8 d.

Viešbučio “Grand Baltic DUNES“ konferencijų salė, Birutės alėja 26

65 Eur + PVM

Dalyvaujant keliems vienos įmonės/įstaigos atstovams – teiraukitės nuolaidų!!!

Registracija

Informacija apie dalyvius
Telefonas Pareigos

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.

Mūsų kontaktai

Mob.: +370 615 85387, +370 611 33309

E.p.: info@darbokodeksas2018.lt