Vieta

Vilnius / Klaipėda

Data

2018-02-20 / 2018-03-01

Trukmė

6 akad. val.

Kaina

110 Eur + PVM

Seminaro programa

 • Svarbiausi darbo santykių principai ir jų reguliavimo pakeitimai naujajame Darbo kodekse;
 • Darbo kodekso praktinis taikymas: pasirengimas ir dažniausiai praktikoje kylantys klausimai;
 • Naujos darbo sutarčių rūšys, jų ypatumai, rengimo reikalavimai ir jų taikymas praktikoje;
 • Nauji perkėlimo į kitą darbą, laikino pavadavimo, papildomo darbo įforminimo reikalavimai: darbo funkcijų jungimo ir gretinimo atvejai;
 • Darbo sutarties nutraukimas: nauji nutraukimo pagrindai, jų ypatumai, pasikeitę įspėjimo terminai; darbo sutarties nutraukimo apribojimai; darbo sutarties įforminimas pasibaigus darbo sutarčiai, darbdavio atsakomybė už pavėluotą darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų sumokėjimą;
 • Darbo ir poilsio laiko reguliavimo pasikeitimai: nauja kasmetinių atostogų suteikimo tvarka, trukmė, kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas, atostoginių išmokėjimo terminai;
 • Nauja nemokamų atostogų suteikimo tvarka;
 • Nauja drausminių nuobaudų skyrimo tvarka, procedūra, drausminės nuobaudos skyrimo įforminimas;
 • Darbuotojų materialinės atsakomybės pakeitimai. Atvejai, kai darbuotojas privalo atlyginti visą žalą. Žalos atlyginimas ir civilinės atsakomybės draudimas.

Seminaro dienotvarkė

Seminaras

Kavos pertrauka

Seminaras

Pietų pertrauka

Seminaras

Kiekvienas dalyvis mokymo metu gauna

 • išsamią metodinę medžiagą;
 • 6 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą;
 • seminaro lektoriaus individualias konsultacijas seminaro metu;
 • vaišiname pietumis, kava ir saldumynais pertraukėlės metu;

Lektorius

Tomas Bagdanskis

Advokatas Tomas Bagdanskis

Darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų

Tomas Bagdanskis specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės ir atstovavimo teismuose srityse. Advokatas konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių.

Tarptautiniai teisės žinynai „Best Lawyers“ ir „Chambers Europe“ Tomą Bagdanskį nuo 2010 m. kasmet įtraukia į geriausių darbo teisės advokatų sąrašą Lietuvoje, o 2013 m. pabaigoje jam skirtas prestižinis „Best Lawyers“ apdovanojimas – „Metų advokatas Darbo teisės specializacijoje“.

Nuo 2001 m. Tomas Bagdanskis aktyviai dalyvauja akademinėje veikloje, veda teisėjų ir advokatų kvalifikacijos kėlimo seminarus, skaito darbo teisės paskaitas bei veda darbo teisės seminarus, skaito pranešimus metinėse darbo teisės konferencijose, publikuoja mokslinius straipsnius darbo santykių lankstumo bei kitomis darbo teisės temomis. Taip pat T.Bagdanskis yra pirmasis lietuvių autorius parašęs specializuotą knygą advokatams ir teisinių paslaugų teikėjams „Teisinių paslaugų marketingas. Klientų elgsena pasirenkant advokatą ir advokato vertę kuriantys veiksniai“.

Tomas Bagdanskis yra naujojo Darbo kodekso rengimo grupės narys. Nuo 2009 m. Tomas Bagdanskis taip pat eina Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos prezidento pareigas, o 2010-1011 m. aktyviai dalyvavo rengiant Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo projektą Seime.

Kaina

Vilnius

2018 m. vasario 20 d.

Viešbučio Corner Hotel konferencijų salė, T. Ševčenkos g. 16

110 Eur + PVM

Klaipėda

2018 m. kovo 1 d.

Viešbučio Amberton konferencijų salė, Naujojo Sodo g. 1

110 Eur + PVM

Dalyvaujant keliems vienos įmonės/įstaigos atstovams – teiraukitės nuolaidų!!!

Registracija

Informacija apie dalyvius
Telefonas Pareigos

Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.

Mūsų kontaktai

Mob.: +370 615 85387, +370 611 33309

E.p.: info@darbokodeksas2018.lt